info@ifocus.pl                +48508310510

 

 

Regulamin warsztatów

"iFocus Workshops"

 

1. Zapisy na warsztaty

1.1. Zapisy następują za pośrednictwem maila: info@ifocus.pl . Po wysłaniu wiadomości otrzymają Państwo maila zwrotnego z wszystkimi pozostałymi informacjami.

2. Płatność.

2.1. Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach jest wniesienie opłaty w wysokości 50% pełnej kwoty warsztatów tytułem zadatku. Wpłata na konto nr. PL70 1750 0012 0000 0000 3834 1391, właściciel konta Robert Cyron, w tytule proszę wpisać “zadatek na poczet warsztatów dnia ………”

2.2. Opłatę należy uregulować w terminie do 3 dni od daty wysłania zgłoszenia. Cała kwota musi być uregulowana w terminie do 10 dni od daty wysłania zgłoszenia.

2.3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie (terminach), osoba zostaje skreślona z listy uczestników. 

2.4. W przypadku zapisu na wydarzenie w terminie późniejszym niż 14 dni od planowanej daty jego rozpoczęcia - gwarancją miejsca jest opłata całości kwoty w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres mailowy info@ifocus.pl

2.5. Zadatek jest bezzwrotny. Pozostała kwota w wysokości 50 % ceny w przypadku wniesienia opłaty zostanie zwrócona uczestnikowi, jeśli poinformuje on drogą mailową Organizatora o braku możliwości uczestniczenia w warsztatach w terminie do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów.

3. Wykorzystanie zdjęć robionych podczas warsztatów.

3.1. Wszystkie zdjęcia wykonane podczas warsztatów mogą być wykorzystne tylko i wyłąznie do celów prywatnych i własnej promocji to znaczy: portfolio, strona www, Social Media (Instagram, FB).

3.1.1. Zdjęcia publikowane na Social Mediach i innych nośnikach elektronicznych muszą być zawsze podpisane hashtagiem #ifocusworkshops oraz “powstało na warsztatach i Focus Workshops” jaki nazwiskiem modelki.

3.2. Zdjęcia nie mogą być wykorzystywane komercyjnie to znaczy: publikowane w magazynach zarówno online jak i drukowanych, w reklamach na jakich kolwiek nośnikach.

3.3. Zdjęcia nie mogą być używane do agencjii stockowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów. Uczestnicy zostaną o tym poinformowano drogą mailową. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty w dniu odwołania warsztatów.